Overview

Job description

INSTRUKTORA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ – hledáme pro větší výrobní společnost!

Vašim úkolem bude:
* zajištění technické výuky v rámci duálního vzdělávání zaměřeno na učňovské obory mechatronik a elektronik v automatizaci v souladu s výukovými osnovami
* zajištění technické výuky v rámci akademie seřizovačů zaměřeno na výuku seřizovačů a zvýšení jejich dovedností
* zajištění technické výuky pro jiná podniková oddělení v rámci zvyšování jejich kvalifikace nebo zapracování
* dodržování výukových osnov, učebních plánů, vzdělávacích programů a tematických plánů
* vedení skupiny učňů, denní studium
* pořizování a údržba technického vybavení střediska praktického vyučování
* předkládat hodnocení, docházku a hodnocení chování žáku instruktorům odborného výcviku a pedagogickým pracovníkům školy